Post financing Blurt promotion proposal: 2024-02-12-(ENG/PL)

in proposals •  15 days ago 

This is a series of posts Witness @khrom funding the proposal of Promoting Blurt network

To jest post który uzupełnia fundosze dla realizacji proposals promocji blurta.

For more details, please see the proposal here:

BLURT PROMOTION

Initially, it was created because of the inoperative system of proposals, so that despite the blockade, the promotion on my part could be somehow funded. I decided to keep it for several reasons. The period I set for the implementation of the project is 6 months, but for many days my proposal was not funded, which reduced the already modest sum I set for myself at the beginning.

The amount I get per day from the proposal is $1.5 which is rather symbolic.
With the additional goal outlined by this series of posts, this amount increases to $ 3, so it's still not a staggering amount.
I could start new proposals, but currently the funds from the DAO are fully used anyway.

Such a system seems to work, and allows the community to decide every day whether they want to continue to support my work directly by voting. So if you think my work deserves more recognition. Help me financially with promotional activities, additionally supporting me with your voice.

Help support my work and promote the blurt network by casting just one vote per day for this cause!

Add @khrom-proposals to your watchlist so you don't miss the next post

Thanks in advance

----- PL -----

To jest seria postów Witnessa @khrom finansująca propozycję Promowania sieci Blurt

Więcej informacji na temat propozycji znajdziesz tu:

PROMOCJA BLURT

To jest post który uzupełnia fundusze dla realizacji proposals promocji blurta. Poczatkowo powstał z powodu niedziałającego systemu proposals tak aby mimo blokady, promocja z mojej strony mogła być jakoś fundowana. Obecnie postanowiłem go zachować z kilku przyczyn:

Okres jak i wyznaczyłem na realizację projektu to 6 miesięcy, przez wiele dni moja porpozycja nie była jednak fundowana co uszczupliło i tak skromna sumę jaką wyznaczyłem sobie na początku.

Suma jaką dostaję dziennie obecnie z proposal to 1.5 usd co jest raczej symboliczną kwotą. Przy realizacji dodatkowego celu jaki nakreśla ta seria postów ta kwota wzrasta do 3 USD więc nie jest to wciąż powalajaca kwota. Mógłbym założyć nowy proposals jednak obecnie fundusze z DAO i tak są wykorzystywane w pełni.

Taki system wydaje się z kolei sprawdzać i pozwala społeczności każdego dnia decydowac o tym czy chcą dalej wspierać moją pracę bezpośrednio po przez głosowanie.

Jeśli więc uważasz że wg ciebie moja praca zasługuje na więcej uznania. Pomóz mi finansować działania promocyjne dodatkowo wspierając mnie swoim głosem.

Wesprzyj moją pracę i promuj sieć blurt, oddając tylko jeden głos dziennie na ten post!

Dodaj @khrom-proposals do obserwowanych aby nie przegapić kolejnego posta

Z góry dziękuję

Goal to be achieved: 110000.000 BLURT

Amount of BLURT accumulated so far: 42443.085 BLURT

Acheved: 38.585 %

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!